Vuosikokouskutsu

Lehmo Balls-96 ry:n vuosikokous

AIKA: 15.9.2021            klo 19.00

PAIKKA: Kylmäojan koulu, yläkerran luokka

Esityslista

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

5 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä

toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto

 7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja

muille vastuuvelvollisille

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä

kannatusjäsenmaksun suuruus

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10 valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11 valitaan seuralle tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö

12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Sääntöjen muuttaminen

14 Päätetään kokous

TERVETULOA!