Seuran vuosikokous ti 26.9. klo 18:00 Kylmäojan koululla

LEHMO BALLS-96 ry VUOSIKOKOUSKUTSU

 

AIKA: 26.9.2023            klo 18.00

PAIKKA: Kylmäojan koulu, yläkerran luokka (Pohjatuulentie 6, 80710 Lehmo)

 

Esityslista

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

 5. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

 6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä
  toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto

 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
  muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannatusjäsenmaksun suuruus
 9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja

 10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

 11. Valitaan seuralle tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö

 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  1. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

 14. Päätetään kokous

TERVETULOA!