Lehmo Balls -96 ry:n vuosikokous

Kokouskutsu

Aika: to 27.8.2020 klo 18:00

Paikka: Ampumahiihtostadion, Napakympintie 24, 81100 Kontiolahti

Äänioikeus ja jäsenyys:

Vuoden 2020 jäsenmaksu tulee olla maksettu ennen kokousta. Tiliotteelta täsmäytystä varten maksu tulee suorittaa 25.8.2020 mennessä. Lisäksi johtokunnan tulee olla hyväksynyt henkilö seuran jäseneksi 27.8.2018 mennessä.

Asiat: seuran sääntöjen 11§ mukaiset asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

5 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto

7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannatusjäsenmaksun suuruus.

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnalle puheenjohtaja

10 Valitaan johtokunnan jäsenet ja heidän varajäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan seuralle tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö

12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

LeBa SB ry:n lakkauttaminen

14 Päätetään kokous

Tervetuloa!                             Lehmossa 19.8.2020                                Johtokunta