Lehmo Balls-96 ry:n ja LeBa SB ry:n vuosikokoukset

Lehmo Balls -96 ry:n vuosikokous

Aika: ke 30.10.2019 klo 17:30

Paikka: Seuran toimisto (Ampumahiihtostadion), Napakympintie 24, 81100 Kontiolahti

Järjestelyt: Vuoden 2019 jäsenmaksu tulee olla maksettu ennen kokousta. Tiliotteelta täsmäytystä varten maksu tulee suorittaa 25.10.2019 mennessä. Lisäksi johtokunnan tulee olla hyväksynyt henkilö seuran jäseneksi 28.10.2018 mennessä.

Asiat: seuran sääntöjen 11§ mukaiset asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

5 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto

7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannatusjäsenmaksun suuruus.

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnalle puheenjohtaja

10 Valitaan johtokunnan jäsenet ja heidän varajäsenet erovuoroisten tilalle

11 Valitaan seuralle tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö

12 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 Päätetään kokous

Tervetuloa!
Lehmossa 18.10.2019
Johtokunta

LeBa SB ry:n vuosikokous

Aika: ma 30.10.2019 klo 18:30

Paikka: Seuran toimisto (Ampumahiihtostadion), Napakympintie 24, 81100 Kontiolahti

Järjestelyt: Vuoden 2019 jäsenmaksu tulee olla maksettu ennen kokousta. Tiliotteelta täsmäytystä varten maksu tulee suorittaa 25.10.2018 mennessä. Lisäksi johtokunnan tulee olla hyväksynyt henkilö seuran jäseneksi 28.10.2018 mennessä.

Asiat: seuran sääntöjen 11§ mukaiset asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus

5 Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

6 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto

7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

8 Päätetään seuran yhdistymisestä Lehmo Balls-96 ry:seen.

(Jos jäsenistö hyväksyy yhdistymisen, tehdään yhdistymissopimus ja siirrytään kokouksen päättämiseen. Kohdat 9-14 käsitellään, jos yhdistymistä ei hyväksytä.)

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnalle puheenjohtaja.

11 Valitaan johtokunnan jäsenet ja heidän varajäsenet erovuoroisten tilalle

12 Valitaan seuralle tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö

13 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

14 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 Päätetään kokous

Tervetuloa!
Lehmossa 18.10.2018
Johtokunta